Cambridge International

Va​š password za svet!

VANNASTAVNE USLUGE

PREVODILAČKE USLUGE

Prevodimo sve vrste tekstova, uključujući i naučne, sa engleskog na srpski ili sa srpskog na engleski jezik, kao  sa nemačkog i na nemački jezik. Takođe nudimo asistenciju simultanog prevođenja u poslovnoj i privatnoj komunikaciji.  

KORIŠĆENJE BIBLIOTEKE

Škola ima biblioteku sa beletristikom (romani, kratke price i poezija na engleskom jeziku) prilagođenom različitim nivoima znanja  naših đaka. Takođe imamo i stručnu literaturu iz oblasti lingvistike, matematike i menadžmenta. Najmlađima možemo ponuditi raznovrsne sadržaje i na engleskom i na srpskom jeziku.  

USPOSTAVLJANJE KONTAKTA SA INOSTRANSTVOM

Osobama koje ne vladaju stranim jezicima možemo omogućiti da stupe u kontakt i komuniciraju (mejlom, pismom, preko društvenih mreža ili telefonskim razgovorom) sa inostranim firmama ili pojedincima.