ONLINE PRIJAVA

Prijavite se jednim klikom na neki od kurseva programiranja.

Pre svega ZAŠTO PROGRAMIRANJE?

Ljudi dok programiraju ne uče samo programiranje, oni programiraju da bi učili. Pored usvajanja matematičkih i računarskih ideja, deca uče strategije za rešavanje problema, dizajniranje projekata, komuniciranje (među sobom u timu) i produkciju ideja. Ove veštine su korisne ne samo za informatičare već i za sve druge ljude, bez obzira na godine, interesovanja ili zanimanje. Informatička znanja detetu će obezbediti širinu, pripremiće ga za različite profesije i sigurnu budućnost. Deca inače provode dosta vremena uz kompijuter, a sada imaju priliku da na pametan i odgovoran način upotrebe to vreme. Nije fora da se samo igraju.:)

Vaše dete će:

 • - naučiti veštine sistematičkog i analitičkog razmišljanja
 • - shvatiti algoritamsko rešavanje problema
 • - savladati osnove programiranja na lak i zanimljiv način i razvijati svoju kreativnost
 • - uz novi metodološki pristup podstaći intuitivno učenjePython - programski jezik uz koji će dete brzo naučiti kako da razmišlja kao programer

Python je namenjen polaznicima uzrasta od V razreda osnovne škole. Python je lakši za učenje od nekih starijih jezika. Dizajniran je da bude lako čitljiv, tako da vaše dete neće trošiti vreme pamteći sintaksu, već će moći da se usredsredi na učenje programskih koncepata i paradigmi.

Sadržaj kursa?

 • - Osnovne aritmetičke operacije i njihova primena (sabiranje, oduzimanje, množenje, složeni izrazi i promenljive, celi i realni brojevi)
 • - Celobrojno i realno deljenje
 • - Ugrađene funkcije (osnovni pojam, minimum i maksimum, apsolutna vrednost, ostale matematičke funkcije)
 • - Definisanje funkcija (svrha, primeri, funkcije sa više rezultata)
 • - Nizovi (nadovezivanje, učitavanje, dužina i izdvajanje delova, pretraga i cifra u niski)
 • - Strukture podataka (liste, skupovi, torke, rečnici)
 • - Grananje (naredbe, poređenje, provera pripadnosti listi, skupu i rečniku, logičke vrednosti, kombinovanje više logičkih uslova, konstrukcija elif)
 • - Izmena vrednosti promenljivih (promene skalarnih vrednosti i vrednosti lista i rečnika)
 • - Ponavljanje (brojačke promenljive, izmene u petlji, prolazak kroz listu, nisku, rečnik, uslovne i ugnežđene petlje)
 • - Kornjača grafika (naredbe, linijski programi, ponavljanje, grananje petlje, procedure, slobodno crtanje)
 • - Osnovni algoritmi (sabiranje, brojanje, množenje, minimum i maksimum, preslikavanje, filtriranje, pretraga)Trajanje kursa i formiranje grupa

Rad u grupama do 8 polaznika do sada je dao najbolje rezultate, jer učenici imaju priliku da individualan rad udružuju u grupe i radne projekte, a da svako ima dovoljno vremena za mentorski rad sa predavačima ili priliku da svoje radove javno predstavi pred svojim vršnjacima. Grupe se formiraju na osnovu uzrasta i predznanja polaznika.
Kurs obuhvata 15 dolazaka po 90 minuta. Časovi se održavaju subotom. To znači da je ukupno trajanje svakog kursa 4 meseca. Teorijska znanja se odmah i praktično primenjuju, a svi naši učenici uspešno dovršavaju svoje „projektne zadatke“ ka kojima je rad tokom kurseva usmeren.>> P O P U S T I <<

Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara.

Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva programiranja imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Svi polaznici nekog od kurseva stranih jezika u našoj školi imaju takođe popust od 2.000 dinara.

Svi polaznici koji se upišu do 15. septembra na neki kurs programiranja imaju popust od 1.000 dinara.