ONLINE PRIJAVA

Prijavite se jednim klikom na neki od kurseva programiranja.

Pre svega ZAŠTO PROGRAMIRANJE?

Ljudi dok programiraju ne uče samo programiranje, oni programiraju da bi učili. Pored usvajanja matematičkih i računarskih ideja, deca uče strategije za rešavanje problema, dizajniranje projekata, komuniciranje (među sobom u timu) i produkciju ideja. Ove veštine su korisne ne samo za informatičare već i za sve druge ljude, bez obzira na godine, interesovanja ili zanimanje. Informatička znanja detetu će obezbediti širinu, pripremiće ga za različite profesije i sigurnu budućnost. Deca inače provode dosta vremena uz kompijuter, a sada imaju priliku da na pametan i odgovoran način upotrebe to vreme. Nije fora da se samo igraju.:)

Vaše dete će:

 • - naučiti veštine sistematičkog i analitičkog razmišljanja
 • - shvatiti algoritamsko rešavanje problema
 • - savladati osnove programiranja na lak i zanimljiv način i razvijati svoju kreativnost
 • - uz novi metodološki pristup podstaći intuitivno učenjeRobotika

Robot mBot je celokupno rešenje koji daje praktično iskustvo u programiranju, elektronici i robotici. Programiranje ovih robota se zasniva na pisanje koda u Scratch-u. Scratch možete povezati sa mBot uređajem koristeći Bluetooth ili 2.4GHz wireless modul. Ovaj jednostavan za sastavljanje mBot pruža neograničene mogućnosti da deca nauče STEAM (znanje, tehnologiju, inženjering i matematiku). Ovaj kurs je namenjen deci koja su prošla neki od kurseva Scratch-a. Pravljenje aplikacije za ove robote je veoma blisko programiranju robota koji se koriste u velikim proizvodnjama, medicini, vojsci i u drugim oblastima nauke.

Sadržaj kursa?

Sve što će Vaše dete raditi na ovom kursu se odnosi na robote koji se mogu programirati da:
 • - prate linije
 • - guraju predmete
 • - izbegavaju zidove
 • - detektuju pokrete
 • - ispuštaju tonove određene frekvencije
 • - detektuju jačinu svetlosti
 • - međusobno komuniciraju

a sve to pomoću „prevuci i spusti“ računarsko grafičkim softverom baziranom na Scratch 2.0. sa prevodom na srpski. Postoji i opcija prebacivanja sa grafičkog na jezičko kodiranje u Arduino modu – što može biti kodirano s Arduino IDE okruženjem i tako pružiti deci više mogućnosti za povezivanje svih potrebnih komponenti u kreativne mBot projekte.Trajanje kursa i formiranje grupa

Rad u grupama do 8 polaznika do sada je dao najbolje rezultate, jer učenici imaju priliku da individualan rad udružuju u grupe i radne projekte, a da svako ima dovoljno vremena za mentorski rad sa predavačima ili priliku da svoje radove javno predstavi pred svojim vršnjacima. Grupe se formiraju na osnovu uzrasta i predznanja polaznika.
Kurs obuhvata 15 dolazaka po 90 minuta. Časovi se održavaju subotom. To znači da je ukupno trajanje svakog kursa 4 meseca. Teorijska znanja se odmah i praktično primenjuju, a svi naši učenici uspešno dovršavaju svoje „projektne zadatke“ ka kojima je rad tokom kurseva usmeren.>> P O P U S T I <<

Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara.

Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva programiranja imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Svi polaznici nekog od kurseva stranih jezika u našoj školi imaju takođe popust od 2.000 dinara.

Svi polaznici koji se upišu do 15. septembra na neki kurs programiranja imaju popust od 1.000 dinara.