ONLINE PRIJAVA

Prijavite se jednim klikom na neki od kurseva programiranja.

Pre svega ZAŠTO PROGRAMIRANJE?

Ljudi dok programiraju ne uče samo programiranje, oni programiraju da bi učili. Pored usvajanja matematičkih i računarskih ideja, deca uče strategije za rešavanje problema, dizajniranje projekata, komuniciranje (među sobom u timu) i produkciju ideja. Ove veštine su korisne ne samo za informatičare već i za sve druge ljude, bez obzira na godine, interesovanja ili zanimanje. Informatička znanja detetu će obezbediti širinu, pripremiće ga za različite profesije i sigurnu budućnost. Deca inače provode dosta vremena uz kompijuter, a sada imaju priliku da na pametan i odgovoran način upotrebe to vreme. Nije fora da se samo igraju.:)

Vaše dete će:

 • - naučiti veštine sistematičkog i analitičkog razmišljanja
 • - shvatiti algoritamsko rešavanje problema
 • - savladati osnove programiranja na lak i zanimljiv način i razvijati svoju kreativnost
 • - uz novi metodološki pristup podstaći intuitivno učenjeScratch - osnovni kurs

Osnovni kurs Scratch vizuelnog programskog jezika namenjen je deci uzrasta od 8 od 16 godina.Ovo programsko okruženje preporučuje se za rano formiranje učeničkih navika, jer podstiče samostalnost u razmišljanju i odlučivanju. Odlična je osnova za razumevanje svih programskih jezika i informatičkih sistema jer na jednostavan način i kroz igru objašnjava posebne vrste algoritamskog mišljenja i osnažuje razumevanje računarskog okruženja.

Sadržaj kursa?

 • - algoritamski način razmišljanja
 • - upoznavanje sa Scratch radnim okruženjem
 • - ponavljanje i petlje
 • - uslovna logika
 • - procedure i generalizacija
 • - položaj lika na pozornici
 • - nizanje koraka
 • - kornjača grafika
 • - ponavljanje
 • - grananje i odlučivanje
 • - aritmetičke operacije i promenljive
 • - čuvanje i učitavanje programa, skripti, likova, zvukova
 • - deljenje projekata i programaTrajanje kursa i formiranje grupa

Rad u grupama do 8 polaznika do sada je dao najbolje rezultate, jer učenici imaju priliku da individualan rad udružuju u grupe i radne projekte, a da svako ima dovoljno vremena za mentorski rad sa predavačima ili priliku da svoje radove javno predstavi pred svojim vršnjacima. Grupe se formiraju na osnovu uzrasta i predznanja polaznika.
Kurs obuhvata 15 dolazaka po 90 minuta. Časovi se održavaju subotom. To znači da je ukupno trajanje svakog kursa 4 meseca. Teorijska znanja se odmah i praktično primenjuju, a svi naši učenici uspešno dovršavaju svoje „projektne zadatke“ ka kojima je rad tokom kurseva usmeren.>> P O P U S T I <<

Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara.

Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva programiranja imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Svi polaznici nekog od kurseva stranih jezika u našoj školi imaju takođe popust od 2.000 dinara.

Svi polaznici koji se upišu do 15. septembra na neki kurs programiranja imaju popust od 1.000 dinara.